خداوند ده خصلت را به ده نفر از زنانی که نام آنان بدین شرح است عطا فرموده است:

1.توبه ی حضرت حوا

2. زیبایی ساره (همسر حضرت ابراهیم )

3.حفاظ زوجه ی ایوب

4.احترام آسیه

 5. حکمت زلیخا

.6.عقل بلقیس

7.صبر مادر موسی

 8. برگزیدگی مریم

 9.رضایت و خشنودی حضرت خدیجه

10.علم و دانش حضرت فاطمه (س)

ترجمه بحار الانوار :تاریخ سیده النساء فاطمه الزهرا(س)،ج 43 ،ص 109

منبع : قرآن و حجاب و عفاف |ده زن ،ده خصلت
برچسب ها : حضرت